Novinky

03.01.2024 LETNÍ TÁBORY 2024

Online přihlašování od 3.1.2024

05.12.2023 Mikulášská procházka

Aktivity pro děti ve spolupráci s Rodinným a mateřským centrem Vsetín. Přihlašování: mc-vsetin@seznam.cz

01.12.2023 Mikuláš ve městě

Mikulášská družina, koňský povoz, aktivity pro děti, zdobení stromečků a spousta předvánočního veselí.Spolupořadatelé: Dům kultury Vsetín a Město Vsetín.

Sledujte nás

Terénní programy pro ZŠ

Terénní programy pro ZŠ

Programy probíhají v období duben–červen, září–listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.

Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu. Zejména ve vzdělávacích  oblastech  „Člověk a příroda,  Člověk a společnost a Člověk a zdraví“. Svým obsahem výukové programy naplňují průřezové témata „Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz. U účastníků rozvíjíme zejména znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Výchova k prevenci sociopatologických jevů je nedílnou součástí programů.

Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku žáků, tak podle délky pobytu.
 
Délka/čas programu:

Dopolední        9:15 – 11:40
Půldenní          9:15 – 12:40
Jednodenní     9:15 – 16:40

Pobytové 2–5 dnů viz kapitoly "Pobyty pro MŠ, ZŠ a SŠ"

Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)
 
Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD č. 3 (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou (zastávka se jmenuje "Semetín"). Hájenku spatříte nalevo po cca 400m pěší chůze dál po "hlavní cestě".

MHD odjíždí z aut. nádraží na Vsetíně v 8:38, příjezd na konečnou v Semetíně je 8:58.

Dopolední program končí v 11:40 a MHD odjíždí v 11:59.
Půldenní program končí v 12:40 a MHD odjíždí v 12:59.
Jednocenní program končí v 16:40 a MHD odjíždí v 16:59.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM


ŽIVÁ VODA
Chcete vědět, co se skrývá pod hladinou potoka? Je jeho dno opravdu tak prázdné, jak se na první pohled může zdát? Určení biologické čistoty vody pozorováním a určováním drobných vodních živočichů.

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
Seznámení s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.

HMYZ
Program o rozmanitosti třídy hmyzu, jeho funkci a významu a také o stavbě jeho těla. Během programu se žáci teoreticky i prakticky seznamují s fascinujícím světem hmyzu. Součástí programu je kontakt s živým hmyzem.

EKOSYSTÉMY
Program se zaměřuje na propojení několika základních ekosystémů, jejich prozkoumání, poznávání a vyhodnocení významu pro lidstvo.
 
Cena (2023/2024) pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
Dopolední     3.200,- 
Každý žák nad 20/100,-
(v ceně není zahrnuto stravování)

 

NÍZKÉ A VYSOKÉ LANOVÉ AKTIVITY

Překonávání sebe sama, výprava mimo svou komfortní zónu, vzájemná podpora v kolektivu, budování důvěry mezi spolužáky, netradiční zážitky – to vše vám mohou přinést lanové aktivity, které dokážeme připravit a vést dle vašich požadavků. Ideální podmínky máme v našem lanovém parku u TS Hájenka v Semetíně, ale můžeme přijet uvázat lanové překážky i k vám na školní zahradu či do lesa poblíž střediska, kde probíhá váš školní výlet.

NÍZKÝ START

Pohybová příprava ve stylu lanových aktivit, nízké lanové překážky, netradiční kolektivní sportovní aktivity. Prokomponovaný program.
Vhodné pro 1. stupeň ZŠ ve formě DOPOLEDNÍ (9:15 - 11:45) a PŮLDENNÍ (9:15 - 12:40)

Cena (2023/2024) pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
Dopolední   3.000,-
Půldenní     3.400,- 
Každý žák nad 20/100,-
(v ceně není zahrnuto stravování)

VYSOKÝ ROZLET

Od nízkých až po vysoké lakové aktivity. Součástí je pohybová příprava ve stylu lanových aktivit, nízké lanové aktivity a vysoké lanové aktivity. Prokomponovaný program.
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ ve formě JEDNODENNÍ (8:45 – 17:00).

Cena (2023/2024) pro jednotlivé programy (skupina do 20 žáků):
Jednodenní     4.600,- 
Každý žák nad 20/100,-
(v ceně není zahrnuto stravování)

VYSOKÁ LANA NA KLÍČ

Lesní lanová dráha, swing by choice, tarzaní skok nebo jiné speciální přání? Rádi vám zprostředkujeme jedinečný zážitek na lanových aktivitách.
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.
Cena dle individuální kalkulace (typ lanové překážky, doba trvání, atd.)

 

TEAMBUILDIG

Tento program je výborným nástrojem pro upevnění vztahu mezi účastníky. Napomáhá budování fungujícího kolektivu ve třídě za podpory svých spolužáků, překonáváním "sebe sama" a posilováním pocitu odpovědnosti za sebe i druhé. Účastníci získají jedinečný společný zážitek, který si odvezou s sebou a bude jim sloužit jako hodnotná zkušenost pro další fungování v třídním kolektivu.
 

Varianty:

TEAMBULDING BASIC

Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (2023
/2024) (skupina do 20 žáků):
Půldenní            3.400,-  
Jednodenní       4.000,- 
Každý žák nad 20/100,-
 

TEAMBUILDING LUXUS

Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Aktivity, které podporují budování důvěry v kolektivu
Strategické hry
Simulační hry
Cena (2023
/2024) (skupina do 20 žáků):
Jednodenní       4.400,-  
Každý žák nad 20/100,-


TEAMBUILDING OUTDOOR

Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Vysoké lanové aktivity
Slaňování, Bungee Running
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (2023
/2024(skupina do 20 žáků):
Jednodenní       4.800,-  
Každý žák nad 20/100,-
 

KOLEKTIV

Návaznost na RVP: Studenti ve školách  jsou častěji a častěji  vystavování  negativním jevům dnešní společnosti, jako je odcizení, šikana, neschopnost zdravě soutěžit, komunikovat, aj. Program KOLEKTIV je zaměřen zejména na rozvíjení přátelské atmosféry ve třídě, klade důraz na soudržnost skupiny a vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
Program obsahuje:
Týmové aktivity na rozvoj komunikace a spolupráce
Aktivity zaměřené na "Osobnostní a sociální výchovu"
Aktivity na poznání rolí v kolektivu
Simulační hry
Cena (2023
/2024) (skupina do 20 žáků):
Půldenní         3.400,-  
Jednodenní    4.200,- 
Každý žák nad 20/100,-
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Program mimo naše terénní středisko
Většinu nabízených programů realizujeme po domluvě i na jiných místech než je naše terénní středisko.
Stravování
U každé varianty programu, která se uskuteční na našem terénním středisku Hájenka, je možné zajistit stravování a pitný režim. Cena stravování NENÍ započítána do celkové částky u jednotlivých variant programů.
Odpovědnost během terénního/výukového programu
Za žáky zodpovídá po celou dobu trvání terénního/výukového programu pedagogický doprovod. Lektoři jsou odpovědni za kvalitu a obsah zvoleného programu. Účastníci jsou povinni řídit se bezpečnostními pokyny lektorů.
Fotodokumentace
Během programu mohou být pořízeny fotografie, kterou mohou být použity k propagaci Alceda SVČ Vsetín.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.