Novinky

01.09.2021 Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

25.08.2021 Nabídka kroužků 2021/22

Nabídka kroužků již v sekci KROUŽKY A KURZY. Online přihlašování spouštíme 1. září!

01.07.2021 Prázdninová provozní doba

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

Terénní programy pro MŠ

Terénní programy pro MŠ

Programy probíhají v období duben–červen, září–listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.
 
Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Zejména ve vzdělávacích oblastech „Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz.
 
U účastníků rozvíjíme zejména znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku dětí, tak podle délky pobytu.
 
Délka/čas programu:
Dopolední       8:45 - 11:15
Půldenní         8:45 - 12:45
Jednodenní    8:45 - 17:00
Pobytové 2–5 dnů viz kapitola "Pobyty pro MŠ"
 
Objednávky programů, informace:
Mgr. Lukáš Kamas
e-mail: lukas.kamas@alcedovsetin.cz
tel.: 731 575 846 nebo 571 424 077 (TS Hájenka)
 
Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD č. 3 (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou. MHD jede z autobusového nádraží v 8:10, příjezd na konečnou v Semetíně je 8:32 hodin. V případě půldenního programu se s vámi rozloučíme před 12:45. MHD z konečné zastávky v Semetíně jede 13:08 hodin. V případě celodenního programu se s Vámi rozloučíme v 17:00, MHD z konečné zastávky v Semetíně odjíždí v 17:18 hodin.

Nabízené programy:

U RYBNÍKA S ŽABKOU MICHALKOU
Děti se zábavnou formou seznamují s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu s nimi (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.
 
U LESA S MRAVENCEM PETŘÍKEM
Hravá forma poznávání života mravenců, sociálních skupin hmyzu a les v okolí Hájenky.
 
Cena (2020/2021) pro jednotlivé programy:
Dopolední    2 700,-  (skupina do 20 žáků)
Každý žák nad 20/100,-


DŮLEŽITÉ INFORMACE
Program mimo naše terénní středisko
Většinu nabízených programů realizujeme po domluvě i na jiných místech než je naše terénní středisko.
Stravování
U každé varianty programu, která se uskuteční na našem terénním středisku Hájenka, je možné zajistit stravování a pitný režim. Cena stravování NENÍ započítána do celkové částky u jednotlivých variant programů.
Odpovědnost během terénního/výukového programu
Za žáky zodpovídá po celou dobu trvání terénního/výukového programu pedagogický doprovod. Lektoři jsou odpovědni pouze za kvalitu a obsah zvoleného programu. Účastníci jsou povinni řídit se bezpečnostními pokyny instruktorů.
Fotodokumentace
Během programu mohou být pořízeny fotografie, kterou budou použity k propagaci Alceda SVČ Vsetín.