Novinky

01.09.2021 Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

25.08.2021 Nabídka kroužků 2021/22

Nabídka kroužků již v sekci KROUŽKY A KURZY. Online přihlašování spouštíme 1. září!

01.07.2021 Prázdninová provozní doba

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

Pobyty pro ZŠ I. stupeň

Pobytové programy ("pobyty") realizujeme především na našem terénním středisku Hájenka "Na Novém světě" v Semetíně (viz sekce "Ubytování" - "Terénní středisko Hájenka Semetín"). Po domluvě je možné pobytový program v upravené formě realizovat i na jiném středisku (dle naší nabídky), nebo na středisku vybraném školou.
 • Využíváme inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě žáků.
 • Klademe důraz na otevřený a přátelský vztah účastníků a lektora.
 • Nedílnou součástí každého realizovaného programu je zpětná vazba.
 • Navazujeme na cíle a témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Obecných cílů vzdělávání definovaných v Bílé knize.
 • Garantujeme profesionální přístup, zodpovědnost našich lektorů a důsledné dodržování bezpečnosti při všech sportech, aktivitách a činnostech.
 • Náši lektoři jsou pravidelně a intenzivně školeni ve všech aspektech realizace výukových pobytových programů.
 • Jsme výcvikovým a výukovým pracovištěm Olomoucké a Ostravské univerzity.
 • Teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje, zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy dále rozvíjíme a přizpůsobujeme potřebám účastníků našich kurzů.
V našich programech hrají významnou roli

LIDÉ - VZTAHY - PŘÍRODA

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
 
Pobytové programy připravujeme na míru, dle konkrétních požadavků objednavatele.

Program je zpravidla tvořen následujícími programovými bloky:
 • Aktivity pro rozvoj týmové spolupráce
 • Aktivity pro rozvoj efektivní komunikace
 • Aktivity pro osobnostně sociální rozvoj
 • Aktivity pro rozvoj důvěry mezi účastníky a mezi účastníky a třídním učitelem
 • Netradiční sporty
 • Turistické a tábornické dovednosti
 • Výtvarné aktivity
 • Strategické hry
 • Simulační hry
 • Praktická pozorování v přírodě
 • Environmentální výchova
 • Globální výchova
 
Cíle pobytových programů:
 • Upevnit a doplnit vědomosti o vztazích a dějích v přírodě
 • Naučit děti práci v týmu
 • Přispět k rozvoji komunikativních dovedností
 • Zkvalitnění vztahů mezi účastníky
 • Vzájemné poznání účastníků s jejich třídním učitelem
 • Nabídnout nové zážitky a zkušenosti
 • Aktivní pobyt v přírodě
 • Snížení agresivity, zdravá soutěživost
 • Řešení problémových situací
 • Navození atmosféry vzájemného respektování

Škola vysílá se skupinou žáků odpovídající počet pedagogů, kteří zodpovídají mimo program za jejich bezpečnost a zajišťují noční služby.

Cena pobytového programu na TS Hájenka (2021/2022):
 
DVOUDENNÍ PROGRAM (1 noc) 1.040,-
TŘÍDENNÍ PROGRAM (2 noci) 1.640,-
ČTYŘDENNÍ PROGRAM (3 noci) 2.340,-
PĚTIDENNÍ PROGRAM (4 noci) 3.040,-
Cenová kalkulace je platná pro skupiny od 20 žáků (včetně). V případě nižšího počtu žáků, je nutná individuální domluva.
 
V cenách programů je zahrnuta: plná penze (tři jídla denně + dopolední i odpolední svačina + pitný režim), ubytování ve spacáku na postelích a odborný program, který realizujeme ve třech blocích – dopolední, odpolední i večerní. Stravování začínáme první den programu obědem a končíme poslední den programu, také obědem. Na 15 platících účastníků má 1 pedagog pobyt zcela zdarma.


Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)