Novinky

01.09.2021 Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

25.08.2021 Nabídka kroužků 2021/22

Nabídka kroužků již v sekci KROUŽKY A KURZY. Online přihlašování spouštíme 1. září!

01.07.2021 Prázdninová provozní doba

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

Pobyty pro MŠ

Pobytové programy ("pobyty") realizujeme především na našem terénním středisku Hájenka "Na Novém světě" v Semetíně (viz sekce "Ubytování" - "Terénní středisko Hájenka Semetín"). Po domluvě je možné pobytový program v upravené formě realizovat i na jiném středisku (dle naší nabídky), nebo na středisku vybraném školou.
  • Využíváme inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě dětí.
  • Klademe důraz na otevřený a přátelský vztah dětí a lektora.
  • Nedílnou součástí každého realizovaného programu je zpětná vazba.
  • Navazujeme na cíle a témata Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Obecných cílů vzdělávání definovaných v Bílé knize.
  • Garantujeme profesionální přístup, zodpovědnost našich lektorů a důsledné dodržování bezpečnosti při všech sportech, aktivitách a činnostech.
  • Jsme výcvikovým a výukovým pracovištěm Olomoucké a Ostravské univerzity.
  • Teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje, zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy dále rozvíjíme a přizpůsobujeme potřebám účastníků našich kurzů.
V našich programech hrají významnou roli

LIDÉ - VZTAHY - PŘÍRODA

Nabízené vícedenní programy:

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Program obsahuje:
Seznamovací a týmové aktivity
Poznávání místní krajiny
Sportovní aktivity
Seznámení s místní přírodou
Poznávání přírody všemi smysly
Výtvarné aktivity
Děti se učí základům pobytu v přírodě a rozvíjejí svůj pozitivní vztah k přírodě, ale i druhým.

POHÁDKOVÝ VÝLET (ekopobyt)
Program obsahuje:
U vody s Žabkou Michalkou
Ve vodě s Rakem Milošem
Na louce s Pavoukem Pájou
V lese s Jezevcem Tomáškem
Ve vzduchu se Sokolem Marečkem
Poznávání a pozorování přírody pomocí příběhů a zvířecích pohádek. Jednotlivými biotopy děti doprovází zvířecí kamarádi, kteří vystupují v pohádkách a příbězích.

 
Program může být „ušit na míru“, to znamená, že jej individuálně přizpůsobíme vašim požadavkům. Škola vysílá se skupinou dětí odpovídající počet pedagogů, kteří zodpovídají mimo program za jejich bezpečnost a zajišťují noční služby.

Výukové programy jsou finančně podporovány Ministerstvem životního prostředí v rámci programu „Národní síť středisek EVVO“.

ALCEDO je členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA a spolupracuje se sdružením pro výchovu a vzdělávání Ledňáček.

ALCEDO zřizuje a podporuje město Vsetín.

Cena pobytového programu na TS Hájenka (2021/2022):
 
DVOUDENNÍ PROGRAM (1 noc) 900,-
TŘÍDENNÍ PROGRAM (2 noci) 1.500,-
ČTYŘDENNÍ PROGRAM (3 noci) 2.250,-
PĚTIDENNÍ PROGRAM (4 noci) 2.850,-
Cenová kalkulace je platná pro skupiny od 20 žáků (včetně). V případě nižšího počtu žáků, je nutná individuální domluva.
 
V cenách programů je zahrnuta: plná penze (tři jídla denně + dopolední i odpolední svačina + pitný režim), ubytování ve spacáku na postelích a odborný program, který realizujeme ve třech blocích – dopolední, odpolední i večerní. Stravování začínáme první den programu obědem a končíme poslední den programu, také obědem. Na 15 platících účastníků má 1 pedagog pobyt zcela zdarma.


Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)