Novinky

01.09.2021 Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

25.08.2021 Nabídka kroužků 2021/22

Nabídka kroužků již v sekci KROUŽKY A KURZY. Online přihlašování spouštíme 1. září!

01.07.2021 Prázdninová provozní doba

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

Adaptační programy

Adaptační programy jsou prostředek k budování pozitivního školního klima v nových školních kolektivech.

Formy výuky používané během adaptačních programů se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí u účastníků. Svým obsahem adaptační programy naplňují průřezová témata „Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.“

Zahájit školní rok Adaptačním programem, se stává pro řadu škol samozřejmostí. Jedná se zejména o žáky šestých tříd, „primány“ z gymnázií a první ročníky středních škol. Přechod z prvního stupně na druhý, kdy často dochází k slučování tříd, případně odchod ze základní na střední školu je pro každého studenta náročnou záležitostí. Jiné prostředí, spolužáci, učitelé, vyšší nároky atd. Jedním z hlavních cílů těchto kurzů je tuto situaci studentům i jejich pedagogům ulehčit. Zážitky a poznání získané během jediného kurzu se několikanásobně odrazí v následujících letech, kdy bude kolektiv společně sdílet jednu třídu.

V průběhu programu chceme na účastníky působit komplexně. Zaměřujeme se na „Výchovu v přírodě“, což je moderní pedagogický směr, při kterém je kombinována Ekologická výchova s Osobnostně sociální výchovou a Zážitkovou pedagogikou. Rozvíjené klíčové kompetence nazýváme „umění žít“. Není za tím žádná neuchopitelná metafyzika. Jde o to učit se nejen o pyramidách, odmocninách, láčkovcích či lomu světla, ale také o sobě, o vztazích, v nichž denně žijeme o tom jak zabránit destruktivnímu sporu, jak čelit zátěžím, které nám život chystá, či jak si něco vyjednat, aniž bychom „urazili“ své kolegy, spolupracovníky, spolužáky atd. 

Velký důraz klademe na tzv. review, neboli zpětný pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili, jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb. Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.

Bohatství, které účastníci programu získávají v podobě zkušeností se odvíjí od nasazení, které do hry vkládá.

V našich programech hrají významnou roli

LIDÉ - VZTAHY - PŘÍRODA

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
 
Cíle adaptačních programů: 
 • Sžití nové sociální skupiny
 • Tvorba pozitivního třídního klimatu
 • Vytvoření pozitivních vazeb mezi účastníky
 • Vytvoření pozitivních vazeb mezi účastníky i pedagogy
 • Vytvoření „bezpečné“ atmosféry v kolektivu
 • Budování ochoty ke vzájemné spolupráci a toleranci
 • Začlenění „nových“ žáků do kolektivu

Formy:

 • Teambuilding
 • Strategické hry
 • Simulační hry
 • Inscenační hry
 • Globální výchova
 • Osobnostně sociální výchova
 • Environmentální výchova
 • Netradiční sporty
 • Nízké a vysoké lanové aktivity
Varianty:
 • Pobytový program (2 - 5 dnů)
 • Terénní program (dopolední, půldenní, celodenní)
 
Cena pobytového programu na TS Hájenka (2021/2022):
 
DVOUDENNÍ PROGRAM (1 noc) 1.100,-
TŘÍDENNÍ PROGRAM (2 noci) 1.690,-
ČTYŘDENNÍ PROGRAM (3 noci) 2.350,-
PĚTIDENNÍ PROGRAM (4 noci) 3.100,-
Cenová kalkulace je platná pro skupiny od 20 účastníků (včetně). V případě nižšího počtu žáků, je nutná individuální domluva.
 
V cenách programů je zahrnuta plná penze (tři jídla denně + dopolední i odpolední svačina + pitný režim), ubytování ve spacáku na postelích a odborný program, který realizujeme ve třech blocích – dopolední, odpolední i večerní. Stravování začínáme první den programu obědem a končíme poslední den programu, také obědem. Na 15 platících účastníků má 1 pedagog pobyt zcela zdarma.

Nabídka terénních adaptačních programů na TS Hájenka (2020/2021):

Délka/čas programu:

Dopolední        8:45 – 11:15
Půldenní          8:45 – 12:45
Jednodenní     8:45 – 17:00

TEAMBULDING BASIC
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 účastníků):
Dopolední           2.700,-
Půldenní             2.900,-  
Jednodenní        3.800,- 
Každý účastník nad 20/100,-
 
TEAMBUILDING LUXUS
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Aktivity, které podporují budování důvěry v kolektivu
Strategické hry
Simulační hry
Cena (skupina do 20 účastníků):
Jednodenní       4.200,-  
Každý účastník nad 20/100,-
 
TEAMBUILDING OUTDOOR
Program obsahuje:
Nízké lanové aktivity
Vysoké lanové aktivity
Slaňování, Bungee Running
Hry na týmovou spolupráci a komunikaci
Cena (skupina do 20 účastníků):
Jednodenní       4.400,-  
Každý účastník nad 20/100,-


 
Programová nabídka a cenová kalkulace bude vytvořena dle vašich konkrétních požadavků. ALCEDO zajišťuje ubytování a stravování, odborné vedení programů ve smluveném rozsahu, včetně potřebných pomůcek.

Adaptační programy realizujeme především na našem terénním středisku Hájenka "Na Novém světě" v Semetíně (viz sekce "Ubytování" - "Terénní středisko Hájenka Semetín"). Po domluvě je možné pobytový i terénní program v upravené formě realizovat i na jiném středisku (dle naší nabídky), nebo na středisku vybraném školou.

 
Objednávky programů, informace:

Mgr. Lukáš Kamas
lukas.kamas@alcedovsetin.cz
+420 731 575 846 nebo +420 571 424 077 (Hájenka)