Novinky

01.09.2021 Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

Online přihlašování do kroužků a kurzů spuštěno!

25.08.2021 Nabídka kroužků 2021/22

Nabídka kroužků již v sekci KROUŽKY A KURZY. Online přihlašování spouštíme 1. září!

01.07.2021 Prázdninová provozní doba

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

Informace k testování účastníků zájmových aktivit ALCEDA

30.08.2021

Osobní přítomnost účastníků zájmových aktivit ALCEDA lze připustit pouze tehdy, splňuje-li účastník stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost žáka ve škole. Středisko volného času však účastníky netestuje, avšak účastník s sebou musí mít čestné prohlášení o negativním výsledku testu provedeného ve škole. Vedoucí aktivit jej nevybírají, avšak účastníci jsou povinni jej mít u sebe k předložení pro případnou kontrolu.

MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní.pdf