Novinky

25.05.2020 Rope skipping Video cup 2020

ALCEDO ve spolupráci s Českou rope skippingovou asociací připravilo soutěž Video cup 2020, výledky najdete na www.crsa.cz/video-cup-2020.

05.05.2020 ALCEDO od 11. května 2020 v provozu

Od 11. května ALCEDO opět spouští kroužky a kurzy! Jedná se o aktivity, které mají maximálně 15 účastníků, nad 15 účastníků pak mohou aktivity probíhat venku na volném prostranství.

27.04.2020 Fotosoutěž OSLAVA KVETOUCÍCH STROMŮ

V návaznosti na vsetínský Den Země jsme pro veřejnost připravili fotosoutěž na téma „OSLAVA KVETOUCÍCH STROMŮ“. Více v záložce DEN ZEMĚ 2020.

Terénní programy pro MŠ

Programy probíhají v období duben–červen, září–listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.
 
Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Zejména ve vzdělávacích oblastech „Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz.
 
U účastníků rozvíjíme zejména znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku dětí, tak podle délky pobytu.
 
Délka/čas programu:
Dopolední – 8.45–11.15
Půldenní – 8.45–1245
Jednodenní – 8.45–17.00
Pobytové 2–5 dnů viz kapitola Pobytové programy pro MŠ
 
Objednávky programů:
Mgr. Jaroslav Hlinský
e-mail: jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz
tel.:736 761 327, 571 417 704 (ALCEDO), 571 424 077 (Hájenka).
 
Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou. MHD jede z autobusového nádraží v 8.10, příjezd na konečnou v Semetíně je 8.32 hodin. V případě půldenního programu se s vámi rozloučíme před 12.45. MHD z konečné zastávky v Semetíně jede 13.08 hodin. V případě celodenního programu se s Vámi rozloučíme v 17.00, MHD z konečné zastávky v Semetíně odjíždí v 17.18 hodin.

Nabízené programy:

STEZKA ŽABKY MICHALKY
Děti se zábavnou formou seznamují s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu s nimi (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.
 
PILNÝ ZOBÁČEK KOSA MAREČKA
Prezentace ptáků chovaných ve stanici handicapovaných zvířat (dravci, sovy), pozorování hnízdících druhů v okolí Hájenky. Práce s přírodními materiály, smyslové vnímáním přírodnin, struktura ptačího pera pod mikroskopem, výroba ptačího hnízda.
 
U LESA S MRAVENCEM PETŘÍKEM
Hravá forma poznávání života mravenců, sociálních skupin hmyzu a les v okolí Hájenky.
 
V LESE S MÝVALEM TOMÁŠKEM
Prezentace savců chovaných ve stanici handicapovaných zvířat (mýval, nosál, drobní hlodavci).
 
NA VÝZKUMECH S PŘÁSTEVNICÍ MEDVĚDÍ
Program o rozmanitosti třídy hmyzu, jeho funkci a významu a také o stavbě jeho těla. Seznámení s fascinujícím světem hmyzu. Součástí programu je kontakt s živými zástupci hmyzu.
 
Cena pro jednotlivé programy:
Dopolední    2 700,-  (skupina do 20 žáků)
Každý žák nad 20/100,-