Novinky

22.08.2019 Kroužky 2019/20

Nabídku kroužků najdete zde na webu ALCEDA od pondělí 26. 8. 2019! :)

01.07.2019 Prázdninová provozní doba ALCEDA

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

17.06.2019 Letní tábory 2019

Stále máme volná místa na letních příměstských i pobytových táborech! Nabídku táborů najdete v sekci TÁBORY.

Terénní programy pro MŠ

Programy probíhají v období duben – červen, září – listopad v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“. Je nutné sportovní oblečení a obuv do terénu. V případě nepříznivého nebo nejistého počasí v den konání volejte hodinu před domluveným srazem na níže uváděný mobilní telefon pro odvolání, nebo přesun termínu. Požadujeme přítomnost učitele po celou dobu trvání programu.
 
Formy výuky používané v průběhu programů se významně podílejí na rozvoji „Klíčových kompetencí“ u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Zejména ve vzdělávacích oblastech „Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět“. Během našich programů se snažíme na účastníky působit komplexně. Důležitou součástí je zpětná vazba, na kterou klademe velký důraz.
 
U účastníků rozvíjíme zejména znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Programy lze libovolně upravit a podřídit požadavkům školy "na míru", jak podle věku dětí, tak podle délky pobytu.
 
Délka/čas programu:
 
Dopolední – 8:45 – 11:15
 
Půldenní – 8:45 – 12:45
 
Jednodenní – 8:45 – 17:00
 
Pobytové 2 – 5 dnů viz kapitola Pobytové programy pro MŠ
 
Jak objednávat:
 
e-mailem: jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz, nebo tel.:736 761 327 (J.Hlinský), 571 417 704 (ALCEDO) 571 424 077 (Hájenka).
 
Ze Vsetína se na Hájenku dostanete MHD (cena děti 6,- Kč, dospělí 12,- Kč, platí se v autobusu u řidiče) a pojedete až na konečnou. MHD jede z autobusového nádraží v 8:10, příjezd na konečnou v Semetíně je 8:32 hodin. V případě půldenního programu se s vámi rozloučíme před 12:45. MHD z konečné zastávky v Semetíně jede 13.08 hodin. V případě celodenního programu se s Vámi rozloučíme v 17:00, MHD z konečné zastávky v Semetíně odjíždí v 17:18 hodin.
 
STEZKA ŽABKY MICHALKY Děti se zábavnou formou seznamují s charakteristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů na základě přímého kontaktu s nimi (záleží na počasí a ročním období). Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.
 
PILNÝ ZOBÁČEK KOSA MAREČKA Prezentace ptáků chovaných ve stanici handicapovaných zvířat (dravci, sovy), pozorování hnízdících druhů v okolí Hájenky. Práce s přírodními materiály, smyslové vnímáním přírodnin, struktura ptačího pera pod mikroskopem, výroba ptačího hnízda.
 
U LESA S MRAVENCEM PETŘÍKEM Hravá forma poznávání života mravenců, sociálních skupin hmyzu a les v okolí Hájenky.
 
V LESE S MÝVALEM TOMÁŠKEM Prezentace savců chovaných ve stanici handicapovaných zvířat (mýval, nosál, drobní hlodavci).
 
NA VÝZKUMECH S PŘÁSTEVNICÍ MEDVĚDÍ Program o rozmanitosti třídy hmyzu, jeho funkci a významu a také o stavbě jeho těla. Seznámení s fascinujícím světem hmyzu. Součástí programu je kontakt s živými zástupci hmyzu. 
 
Cena pro jednotlivé programy:
 
Dopolední         2 700,-  (skupina do 20 žáků)
 
Každý žák nad 20/100,-