Novinky

22.08.2019 Kroužky 2019/20

Nabídku kroužků najdete zde na webu ALCEDA od pondělí 26. 8. 2019! :)

01.07.2019 Prázdninová provozní doba ALCEDA

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

17.06.2019 Letní tábory 2019

Stále máme volná místa na letních příměstských i pobytových táborech! Nabídku táborů najdete v sekci TÁBORY.

Pobyty pro MŠ

 

  • Využíváme inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě dětí.
  •  Klademe důraz na otevřený a přátelský vztah dětí a lektora.
  • Nedílnou součástí každého realizovaného programu je zpětná vazba.
  • Navazujeme na cíle a témata Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Obecných cílů vzdělávání definovaných v Bílé knize.
  • Garantujeme profesionální přístup, zodpovědnost našich lektorů a důsledné dodržování bezpečnosti při všech sportech, aktivitách a činnostech.
  • Jsme výcvikovým a výukovým pracovištěm Olomoucké a Ostravské univerzity.
  • Teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje, zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy dále rozvíjíme a přizpůsobujeme potřebám účastníků našich kurzů.
 
Nabízené vícedenní programy:
 
Školka v přírodě
·         Seznamovací a týmové aktivity
·         Poznávání místní krajiny
·         Sportovní aktivity
·         Seznámení s místní přírodou
·         Výtvarné aktivity
     Děti se učí základům pobytu v přírodě a rozvíjejí svůj pozitivní vztah k přírodě, ale i druhým.
 
Pohádkový výlet (ekopobyt)
·         U vody s Žabkou Michalkou
·         Ve vodě s Rakem Milošem
·         Na louce s Pavoukem Pájou
·         V lese s Jezevcem Tomáškem
·         Ve vzduchu se Sokolem Marečkem
     Poznávání a pozorování přírody pomocí příběhů a zvířecích pohádek. Jednotlivými biotopy děti doprovází zvířecí kamarádi, kteří vystupují v pohádkách a příbězích.
 

Knížka o Mně
·         V čem jsme dobří
·         Kdo jsou naši kamarádi
·         O naší rodině
·         Naše smysly
·         Naše školka
     Všechny aktivity vedou k vytvoření kvalitních sociálních vazeb. Dále jsou důležité pro sebepoznání dětí a seznámení se spolužáky. Jednotlivé oblasti děti výtvarně zpracovávají do pracovních listů, ze kterých si vytvoří „Knížku o Mně“.
 
      Program může být „ušit na míru“, to znamená, že jej individuálně přizpůsobíme vašim požadavkům.  Škola vysílá se skupinou dětí odpovídající počet pedagogů, kteří zodpovídají mimo program za jejich bezpečnost a zajišťují noční služby.
 
Výukové programy jsou finančně podporovány Ministerstvem životního prostředí v rámci programu „Národní síť středisek EVVO“.
ALCEDO je členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA a spolupracuje se sdružením pro výchovu a vzdělávání Ledňáček.
ALCEDO zřizuje a podporuje město Vsetín.
 
Objednávky programů: telefonicky, e-mailem, nebo písemně.
Jaroslav Hlinský
tel.: 571 424 077, 736 761 327
jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz
ALCEDO - středisko volného času Vsetín
Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín
www.alcedovsetin.cz