Novinky

13.01.2020 Přihlašování na příměstský jarní tábor NENUDA spuštěno!

Příměstský jarní tábor NENUDA se koná v době jarních prázdnin, najdete jej v sekci TÁBORY.

06.01.2020 Přihlašování na letní tábory 2020 spuštěno!

Přihlašování spuštěno, nabídku táborů najdete v sekci TÁBORY.

19.12.2019 Plavání Z 3-6 let (pátek)

První schůzka proběhne 7. února 2020, pravidelné schůzky budou probíhat v pátek od 16.00 do 17.00 a od 17.00 do 18.00, krytý bazén Valašské Meziříčí.

Pobyty pro MŠ

  • Využíváme inovativních a netradičních metod a forem výuky založených na vlastní aktivitě dětí.
  • Klademe důraz na otevřený a přátelský vztah dětí a lektora.
  • Nedílnou součástí každého realizovaného programu je zpětná vazba.
  • Navazujeme na cíle a témata Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Obecných cílů vzdělávání definovaných v Bílé knize.
  • Garantujeme profesionální přístup, zodpovědnost našich lektorů a důsledné dodržování bezpečnosti při všech sportech, aktivitách a činnostech.
  • Jsme výcvikovým a výukovým pracovištěm Olomoucké a Ostravské univerzity.
  • Teorii a metodiku programů osobnostně sociálního rozvoje, zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy dále rozvíjíme a přizpůsobujeme potřebám účastníků našich kurzů.
 
Nabízené vícedenní programy:

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Program obsahuje:
Seznamovací a týmové aktivity
Poznávání místní krajiny
Sportovní aktivity
Seznámení s místní přírodou
Výtvarné aktivity
Děti se učí základům pobytu v přírodě a rozvíjejí svůj pozitivní vztah k přírodě, ale i druhým.

POHÁDKOVÝ VÝLET (ekopobyt)
Program obsahuje:
U vody s Žabkou Michalkou
Ve vodě s Rakem Milošem
Na louce s Pavoukem Pájou
V lese s Jezevcem Tomáškem
Ve vzduchu se Sokolem Marečkem
Poznávání a pozorování přírody pomocí příběhů a zvířecích pohádek. Jednotlivými biotopy děti doprovází zvířecí kamarádi, kteří vystupují v pohádkách a příbězích.

KNÍŽKA O MNĚ
Program obsahuje:
V čem jsme dobří
Kdo jsou naši kamarádi
O naší rodině
Naše smysly
Naše školka
Všechny aktivity vedou k vytvoření kvalitních sociálních vazeb. Dále jsou důležité pro sebepoznání dětí a seznámení se spolužáky. Jednotlivé oblasti děti výtvarně zpracovávají do pracovních listů, ze kterých si vytvoří „Knížku o Mně“.

Program může být „ušit na míru“, to znamená, že jej individuálně přizpůsobíme vašim požadavkům.  Škola vysílá se skupinou dětí odpovídající počet pedagogů, kteří zodpovídají mimo program za jejich bezpečnost a zajišťují noční služby.

Výukové programy jsou finančně podporovány Ministerstvem životního prostředí v rámci programu „Národní síť středisek EVVO“.

ALCEDO je členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA a spolupracuje se sdružením pro výchovu a vzdělávání Ledňáček.

ALCEDO zřizuje a podporuje město Vsetín.

Objednávky programů:
Mgr. Jaroslav Hlinský
e-mail: jaroslav.hlinsky@alcedovsetin.cz
tel.:736 761 327, 571 417 704 (ALCEDO), 571 424 077 (Hájenka).