Novinky

09.07.2020 HLEDÁME vedoucí/ho kroužků na školní rok 2020/2021

HLEDÁME vedoucí/ho kroužku FLORBALU na školní rok 2020/2021! Více informací u Lindity Iljazi - linda@alcedovsetin.cz, 734 643 798. HLEDÁME vedoucí/ho kroužku KLAVÍRU a KYTARY na školní rok 2020/2021! Více informací u Ivany Machalové - ivana.machalova@alcedovsetin.cz, 737 259 255.

01.07.2020 Prázdninová provozní doba ALCEDA

Upozorňujeme na změnu provozní doby ALCEDA o letních prázdninách: PO-ČT 8.00-12.00. Pro účastníky příměstských táborů se budova otevírá v 7.00.

15.06.2020 Příměstské tábory 2020

Stále je k dispozici ještě asi 300 míst na táborech. Na všechny děti se moc těšíme! Nabídku táborů najdete v sekci TÁBORY.

Výzva KHS Zlínského kraje

06.03.2020

S odkazem na výzvu KHS Zlínského kraje žádáme zákonné zástupce dětí a žáků, kteří přijeli z regionů s výskytem onemocnění COVID-19, aby po dobu 14 dnů neposílali své děti do kroužků a aktivit ALCEDA. A to ani na adresu Záviše Kalandry 1095, Vsetín, ani do jiných míst, kde ALCEDO provozuje aktivity a kroužky.

PROSÍME, NEVYSTAVUJETE OSTATNÍ RIZIKU ONEMOCNĚNÍ!

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje