Novinky

16.03.2020 Uzavření ALCEDA

Od 17. března 2020 bude ALCEDO zcela uzavřeno. V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky na 571 417 704, 737 259 255 – pondělí a středa 9.00–12.00 hodin.

10.03.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

S odkazem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přijímáme mimořádné opatření a od 11. 3. 2020 rušíme kroužky a aktivity! A to jak na adrese Záviše Kalandry 1095, Vsetín, tak na jiných místech, kde ALCEDO provozuje kroužky a aktivity. Toto opatření platí do odvolání.

09.03.2020 Lyžařská a snowboardová škola pro školáky

Fotky z Lyžařské a snowboardové školy pro školáky najdete na našem FB a ve fotogalerii.

Výzva KHS Zlínského kraje

06.03.2020

S odkazem na výzvu KHS Zlínského kraje žádáme zákonné zástupce dětí a žáků, kteří přijeli z regionů s výskytem onemocnění COVID-19, aby po dobu 14 dnů neposílali své děti do kroužků a aktivit ALCEDA. A to ani na adresu Záviše Kalandry 1095, Vsetín, ani do jiných míst, kde ALCEDO provozuje aktivity a kroužky.

PROSÍME, NEVYSTAVUJETE OSTATNÍ RIZIKU ONEMOCNĚNÍ!

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje